Thiết kế kiến trúc nhà anh Đăng – Nghệ An

Công trình:Thiết kế kiến trúc nhà phố

Chủ đầu tư:Anh Đăng

Địa điểm: Nghệ An

Diện tích:350m2

Phong cách thiết kế:Hiện đại