Thiết kế kiến trúc nhà anh Hùng – Phụng Châu

Công trình:Thiết kế kiến trúc nhà phố

Chủ đầu tư:Anh Hùng

Địa điểm: Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Diện tích:114m2

Phong cách thiết kế:Hiện đại