Thiết kế kiến trúc nhà bác Thuận – Nam Định

Công trình:Thiết kế kiến trúc nhà phố

Chủ đầu tư:Bác Thuận

Địa điểm: Nam Định

Diện tích:63m2

Phong cách thiết kế:Hiện đại